do góry

Informacje o jednostce  Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie rozpoczęła działalność jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w 1951 roku. Na początku lat 70-tych przeprowadziła się do Budynku dzisiejszego Domu Kultury, zajmując pomieszczenia na piętrze. Lokum to po przeprowadzeniu kilku remontów i modernizacji zajmuje do dziś. W 1973 roku, w wyniku reformy administracyjnej, Gromadzka Biblioteka Publiczna przekształciła się w Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej filią stała się biblioteka w Starych Siołkowicach. W 1974 roku utworzono Oddział dla Dzieci. W 1975 roku do sieci zostały również włączone biblioteki w Karłowicach oraz w Stobrawie (dotychczas biblioteki gromadzkie). Od 1991 roku Biblioteka w Popielowie opiekuje się zbiorami niemieckojęzycznymi biblioteki DFK. Filia w Starych Siołkowicach sprawuje opiekę nad Izbą Pamięci Jakuba Kani.
  Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/2007 z dnia 22 lutego 2007r.   Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1 lipca stała się  Instytucją Kultury

  PROMOCJA KSIAZKI I CZYTELNICTWA

  Biblioteka realizuje podstawowe zadania statutowe tj. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnej społeczności, wszystkie placówki biblioteczne gromadzą i archiwizują wszelkie informacje i materiały, dotyczące naszej „małej ojczyzny”, naszego regionu. W Gminnej Bibliotece Publicznej działa Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, w którym udało się zorganizować znaczny warsztat informacyjny (książki, broszury, kartoteki tematyczne). Dla czytelników, zwłaszcza dla młodzieży organizowane są zajęcia popularyzujące wiedzę o Unii Europejskiej, takie jak konkursy, kwizy, gry. Biblioteka jest współorganizatorem „Jarmarku Popielowskiego”, na który przygotowywane są różnorodne wystawy tematyczne autorstwa regionalnych twórców i hobbystów. Jarmarkowi towarzyszy zwykle kiermasz książek. W bibliotekach gminy Popielów przeprowadza się szereg lekcji bibliotecznych, odczytów, dyskusji nad książką, konkursów czytelniczych i plastycznych. Odbywają się spotkania autorskie. Organizuje się wiele wystaw i wystawek.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 18:29:13 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr